Categorieën
juli 2020

Beren van zeugenlijnen efficiënt gebruiken

Een onderdeel van genetische vooruitgang creëren in varkenslijnen is er voor zorgen dat de genetische vooruitgang zo snel als mogelijk bij de varkenshouder in de stal aanwezig is. KI organisaties spelen hierbij een belangrijke rol in de vorm van het leveren van sperma van de beste beren. Naast eindberen sperma levert Preferent KI ook steeds meer fokkerij sperma uit aan subfokkers en varkenshouders met Eigen Aanfok. De vervanging van fokkerijberen bij KI organisaties en de inzet van de allerbeste beren qua index is van groot belang. Om bij varkenshouders altijd sperma te kunnen leveren van de allerbeste fokkerijberen, is er voor gekozen om de fokkerijberen centraal in Duitsland te huisvesten bij GFS. De fokkerijberen die daar liggen kunnen gebruikt worden voor varkenshouders in Nederland en Duitsland. Dit verzekert ons van een efficiënt gebruik van de allerbeste fokkerijberen. Op deze wijze kunnen we de klanten in Nederland de genetische vooruitgang zo snel mogelijk ook daadwerkelijk in de stal leveren. Het betreft in dit geval de volgende fokkerij lijnen: Hypor D-lijn: Landras Hypor C-lijn: York PIC L02: Engels Landras PIC L03: Engels Large White PIC L04: Deens Landras PIC L05: Deens York
Categorieën
juli 2020

P800-Duroc maakt verwachtingen waar.

Als we praten over de Duroc eindbeer in Nederland, hebben we meteen een beeld van wat we daarvan kunnen verwachten. Een Duroc eindbeer geeft meestal vleesvarkens die hard groeien en uniform blijven. In de vleesvarkensstal zijn er doorgaans weinig opmerkingen. Als er al aandachtspunten zijn, dan liggen die in de zeugenstal. “Een lastig big om mee te werken”, “ik krijg er geen kijk op” en “gevoelig op de darmen” zijn veel gehoorde uitspraken van varkenshouders. In de tijd ontwikkelingen producten zich natuurlijk altijd door de inspanningen van fokkerij organisaties. En wij kunnen via deze weg melding maken van een nieuwe ontwikkeling: de P800–Duroc. Deze Duroc beer heeft Deense roots, maar zit al geruime tijd in het fokprogramma van PIC. Omdat PIC een andere koers vaart dan de Deense fokkerijorganisaties zien we in de praktijk sinds kort andere resultaten van de P800. Waarin onderscheidt de P800 zich van andere Duroc eindberen:
  • Een betere overleving in de zeugenstal; vooral na spenen.
  • Minder last van breuken bij de biggen.
  • Meer spekaanzet in het karkas met behoud van voederconversie.
Een interessante ontwikkeling die we op de voet blijven volgen.