Categorieën
Archief 2022 Januari 2022

Volume capaciteit van de sperma ontvangstbox

Preferent KI besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van het geproduceerde sperma. Dit blijkt onder andere uit het feit dat er met een vaste regelmaat sperma extern wordt onderzocht door een gerenommeerd instituut in Duitsland: TiHo in Hannover. Deze externe controle en het verregaande onderzoek op houdbaarheid van sperma geeft Preferent KI een leidende positie op de Nederlandse markt.

De ontvangst en bewaring van sperma op het varkens bedrijf is een belangrijke laatste schakel in de kwaliteitsbewaking. Op deze laatste schakel willen we graag even extra aandacht vestigen.

Als we spreken over de capaciteit van de sperma ontvangstbox/kast, kunnen we twee zaken bedoelen:

  • De capaciteit om de temperatuur rond de 17 graden Celsius te houden. Hiervoor stuurt Preferent KI regelmatig een datalogger mee om dit te controleren.
  • De capaciteit om al het sperma wat geleverd wordt makkelijk in de box/kast te kunnen plaatsen. 

Het komt regelmatig voor dat het sperma in de koelbox/kast geduwd moet worden, omdat er te weinig ruimte is. Het is dan lastig voor de koerier om de deur of klep goed te sluiten. Tevens zal de werking van de box/kast niet optimaal zijn qua regeling van de temperatuur.

Advies: zorg dat de bestelde hoeveelheid sperma per levering makkelijk in de ontvangstbox/kast geplaatst kan worden. Dit zal de bewaring van het sperma ten goede komen. 

Categorieën
Archief 2022 Januari 2022

Voederconversie, zullen we even rekenen!?

Hoe vaak hebben we niet over de voerkosten. Van de zeugen en biggen, maar vooral van de vleesvarkens. En zeker nu in deze krankzinnige tijd van langdurige lage vleesprijzen in combinatie met torenhoge voerkosten.

Voer is de grootste kostenpost bij de productie van varkensvlees en zal dit altijd blijven.  

Laten we even inzoomen op de vleesvarkens. 

Met de huidige prijzen staat 0,1 voederconversie gelijk aan € 3,30- 3,50. In de praktijk zijn verschillen terug te zien tussen eindberen van wel 0,15 tot 0,20 punten. 

Uitgaande van een vleesvarkens bedrijf met 5000 plaatsen en een lagere voederconversie van 0,15 punten, betekent dat het volgende: € 76500 minder voerkosten.

Aan zo een grote kostenbesparing kunnen we niet voorbij gaan. Natuurlijk staat voederconversie niet op zich zelf, maar altijd in relatie tot zaken als groei en uitval. Echter de hoge economische waarde van voederconversie is bijna nooit recht te rekenen door bijvoorbeeld een hogere groei.  

Het credo is dus: staar je niet blind op bijvoorbeeld alleen een hogere groei, maar neem daarbij altijd de voederconversie mee in de afweging of het economisch een goede beslissing is.

Categorieën
Archief 2022 Januari 2022

Komende activiteiten

19 april 2022

Activiteit: Symposium Hogere Varkensgezondheid
Locatie: Veghel

10 t/m 12 mei 2022

Activiteit: Intensieve Veehouderij Beurs
Locatie: Papendal