Categorieën
April 2022

Voerkosten even onder de loep!

Over de gehele wereld is voer de grootste kostenpost bij het produceren van een vleesvarken. Zeker als je de voerkosten in een big ook meetelt.

Als je de voerprijzen in historisch perspectief beschouwd, laten die al decennia lang een stijgende trend zien (zie de grafieken hiernaast). En de verwachting is niet dat daar verandering in komt.

Met stijgende voerprijzen, neemt het economisch belang van efficiënt produceren alleen maar toe. Efficiënt produceren heeft in deze 2 dimensies:

  • Eén kilo groeien met zo weinig mogelijk voer: voederconversie dus.
  • Alle dieren die voer hebben opgenomen dienen allemaal de volledige opbrengst te halen. Uitval van dieren en niet de volledige opbrengst realiseren (bijvoorbeeld in het geval van slachtbiggen of vleesvarkens die in het slachthuis worden afgekeurd), moeten we zo veel als mogelijk beperken. We willen zo veel mogelijk “Full Value pigs”

Fokkerijorganisaties zijn allemaal in meer of mindere mate bezig om hun lijnen efficiënter te fokken. Met wisselend succes. In de praktijk zijn er verschillen in voederconversie bij de vleesvarkens te zien die oplopen tot 0,2 punten. Natuurlijk zijn er meer kengetallen die een economische waarde hebben, maar voederconversie tikt vandaag de dag wel erg hard door en dat zal zo blijven. Hoe gaan we de verschillen in voederconversie vastleggen en wat zijn werkelijk de verschillen? Een verschil van 0,2 punten in voederconversie staat gelijk aan ca  € 8 per vleesvarken vandaag de dag!

Gaan we voor meer groei of een scherpe voederconversie of vallen beide kengetallen te combineren? Zoeken we de oplossing bij de eindbeer of ook de zeug die wordt ingezet? Neem contact op met Preferent KI om deze vragen te bespreken.

Klik voor een vergroting
Klik voor een vergroting
Categorieën
April 2022

Normale uitlevering sperma met Pasen en op Koningsdag

Tweede paasdag maandag 18 april wordt normaal sperma uitgeleverd. 

Koningsdag 27 april wordt normaal sperma uitgeleverd.

Categorieën
April 2022

Komende activiteiten

19 april 2022

Activiteit: Symposium Hogere Varkensgezondheid
Locatie: Veghel

10 t/m 12 mei 2022

Activiteit: Intensieve Veehouderij Beurs
Locatie: Papendal

Categorieën
Maart 2022

De Duroc markt blijft groeien, maar waarom?

Bij de eindberen in het groeisegment in Nederland zien we een gestage groei van het gebruik van de zuivere Duroc eindbeer. De belangrijkste reden voor deze groei is dat de zuivere Duroc eindberen een scherpere voederconversie hebben dan andere beren in hetzelfde groeisegment. 

Zoals we al eerder hebben geschreven, heeft de voederconversie een zeer grote impact op het rendement van de vleesvarkenshouder. Een verschil van 0,15 punten voederconversie heeft een waarde van ca € 5,20 per varken. Hier kan de varkenshouder natuurlijk niet aan voorbij gaan.

Preferent KI heeft momenteel 2 zuivere Duroc eindberen in haar assortiment: De PIC800 en de Hypor Magnus. Met deze 2 eindberen is een lage voederconversie verzekerd. Ze hebben echter nog een ander groot voordeel voor de varkenshouder.

In het fokdoel van de PIC800 en de Hypor Magnus wordt ruim aandacht besteedt aan het verminderen van erfelijke gebreken. Vooral op navelbreuken wordt al jaren streng geselecteerd. Navelbreuken heeft een lage erfelijkheidsgraad en vraagt jarenlange aandacht in het fokdoel en selectiebeleid om tot een effect te komen in de praktijk. 

Het zal duidelijk zijn waarom de PIC800 en de Hypor Magnus interessante eindberen zijn. 

Met een superieure voederconversie lopen ze voorop in de markt. Maar de combinatie met weinig erfelijke gebreken, waaronder navelbreuken, verklaart de toename van de vraag naar deze eindberen in de markt.

PIC 800
Hypor Magnus
Categorieën
Maart 2022

Komende activiteiten

19 april 2022

Activiteit: Symposium Hogere Varkensgezondheid
Locatie: Veghel

10 t/m 12 mei 2022

Activiteit: Intensieve Veehouderij Beurs
Locatie: Papendal

Categorieën
Archief 2022 Januari 2022

Volume capaciteit van de sperma ontvangstbox

Preferent KI besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van het geproduceerde sperma. Dit blijkt onder andere uit het feit dat er met een vaste regelmaat sperma extern wordt onderzocht door een gerenommeerd instituut in Duitsland: TiHo in Hannover. Deze externe controle en het verregaande onderzoek op houdbaarheid van sperma geeft Preferent KI een leidende positie op de Nederlandse markt.

De ontvangst en bewaring van sperma op het varkens bedrijf is een belangrijke laatste schakel in de kwaliteitsbewaking. Op deze laatste schakel willen we graag even extra aandacht vestigen.

Als we spreken over de capaciteit van de sperma ontvangstbox/kast, kunnen we twee zaken bedoelen:

  • De capaciteit om de temperatuur rond de 17 graden Celsius te houden. Hiervoor stuurt Preferent KI regelmatig een datalogger mee om dit te controleren.
  • De capaciteit om al het sperma wat geleverd wordt makkelijk in de box/kast te kunnen plaatsen. 

Het komt regelmatig voor dat het sperma in de koelbox/kast geduwd moet worden, omdat er te weinig ruimte is. Het is dan lastig voor de koerier om de deur of klep goed te sluiten. Tevens zal de werking van de box/kast niet optimaal zijn qua regeling van de temperatuur.

Advies: zorg dat de bestelde hoeveelheid sperma per levering makkelijk in de ontvangstbox/kast geplaatst kan worden. Dit zal de bewaring van het sperma ten goede komen. 

Categorieën
Archief 2022 Januari 2022

Voederconversie, zullen we even rekenen!?

Hoe vaak hebben we niet over de voerkosten. Van de zeugen en biggen, maar vooral van de vleesvarkens. En zeker nu in deze krankzinnige tijd van langdurige lage vleesprijzen in combinatie met torenhoge voerkosten.

Voer is de grootste kostenpost bij de productie van varkensvlees en zal dit altijd blijven.  

Laten we even inzoomen op de vleesvarkens. 

Met de huidige prijzen staat 0,1 voederconversie gelijk aan € 3,30- 3,50. In de praktijk zijn verschillen terug te zien tussen eindberen van wel 0,15 tot 0,20 punten. 

Uitgaande van een vleesvarkens bedrijf met 5000 plaatsen en een lagere voederconversie van 0,15 punten, betekent dat het volgende: € 76500 minder voerkosten.

Aan zo een grote kostenbesparing kunnen we niet voorbij gaan. Natuurlijk staat voederconversie niet op zich zelf, maar altijd in relatie tot zaken als groei en uitval. Echter de hoge economische waarde van voederconversie is bijna nooit recht te rekenen door bijvoorbeeld een hogere groei.  

Het credo is dus: staar je niet blind op bijvoorbeeld alleen een hogere groei, maar neem daarbij altijd de voederconversie mee in de afweging of het economisch een goede beslissing is.

Categorieën
Archief 2022 Januari 2022

Komende activiteiten

19 april 2022

Activiteit: Symposium Hogere Varkensgezondheid
Locatie: Veghel

10 t/m 12 mei 2022

Activiteit: Intensieve Veehouderij Beurs
Locatie: Papendal