Categorieën
April 2020

Openingstijden met Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren

Tot 20 mei blijven veel restricties met betrekking tot Corona van kracht. Daardoor zal het vieren van de feestdagen helaas nog steeds in aangepaste vorm zijn.

Voor Preferent KI zal de productie met Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren normaal doorgang vinden.

Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei: normaal geopend

Hemelvaart donderdag 21 mei: normaal geopend

2e Pinksterdag maandag 1 juni: normaal geopend

Ondanks de beperkingen die het Corona virus met zich meebrengt, wensen wij u toch prettige feestdagen de komende maanden.

Categorieën
April 2020

Verlies voerefficiëntie niet uit het oog!

Momenteel hebben we goede prijzen voor de varkens. Hopelijk blijft dat nog even zo en iets hoger mag natuurlijk ook nog. In een tijd van hogere opbrengstprijzen is men geneigd wat minder aandacht te geven aan de kostprijs. Als de opbrengstprijzen hoog zijn, hoor je vaak: “Nu is groei belangrijker dus ik wil meer groei bij de vleesvarkens”. Met het streven naar meer groei is helemaal niets mis zolang het maar niet teveel ten koste gaat van andere belangrijke kenmerken, waarvan voederconversie misschien wel de belangrijkste is. 

De economische waarde van voederconversie is in ieder geval erg groot. En uit Europees onderzoek van Interpig blijkt dat Nederland zijn kostprijs in Europa stabiel heeft kunnen houden in 2018 ten opzichte van 2017 omdat met name de voederconversie laag is gebleven. Dit in tegenstelling tot andere landen. Nederland heeft na Duitsland wel de hoogste kostprijs in Europa volgens bovenstaand onderzoek.

We weten allemaal dat er verschillen zijn in voederconversie van de verschillende eindberen in Nederland. Preferent KI heeft een zeer uitgekiend assortiment aan eindberen met een grote spreiding in groei. Het mooie hiervan is dat deze eindberen dit combineren met een hoge voerefficiëntie; ze hebben dus weinig voer nodig. Dit is belangrijk bij goede opbrengstprijzen en noodzakelijk bij lage opbrengstprijzen.
Preferent KI ziet onderweg grote verschillen in voederconversie van de vleesvarkens. Daar valt vaak nog veel te halen en de invloed van de eindbeer hierop is groot. Graag informeren we u over welke eindbeer in uw stal de voerkosten nog verder verlaagt. 

Voor meer informatie over onze beren klik hier

Categorieën
Maart 2020

Nog even aandacht voor het Corona virus

Wij willen u niet onnodig vermoeien met berichtgeving over het Corona virus, maar ook wij hebben extra maatregelen getroffen als Preferent KI. Het is namelijk van groot belang dat de productie en levering van sperma doorgang kan vinden.

Het personeel wordt per afdeling zo goed mogelijk van elkaar gescheiden gehouden. Tijdens pauzes worden medewerkers gesplitst over aparte ruimtes, gedurende normale werkzaamheden wordt de 1,5 meter afstand zo goed als mogelijk in acht gehouden en worden handen regelmatig extra gewassen. Dit is slechts een deel van de extra maatregelen die we getroffen hebben om de productie en levering zo goed als mogelijk te waarborgen. Al deze zaken maken het er niet makkelijker op om de productie en levering van sperma correct uit te voeren.

Daarom willen we klanten vragen hier rekening mee te houden bij het bestellen van sperma. U helpt ons bijzonder goed door zo veel als mogelijk te werken met vaste bestellingen.

Daar het bezoeken van klanten momenteel niet wenselijk is, worden klanten met name telefonisch te woord gestaan. Hopelijk kunt u hiervoor begrip opbrengen. Zodra de situatie met betrekking tot het Corona virus officieel stabiliseert, kunnen we weer bezoeken gaan plannen.

Verder wensen wij een ieder dat de gevolgen van het Corona virus beperkt blijven, zowel qua gezondheid als economisch.