Categorieën
Mei 2021

Makkelijk en continue de koelbox controleren.

Preferent KI stuurt regelmatig dataloggers mee, met het afleveren van sperma, om de koelbox van klanten te controleren. Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt uit het aantal uitslagen die teveel afwijkt.

Er bestaat echter een makkelijke en vooral continue manier van controleren van de koelbox, die voor elke varkenshouder mogelijk is. Simpelweg door een voeler van de klimaat computer in de koelbox te hangen.

Op deze wijze wordt de temperatuur continue gemeten en kun je er zelfs een alarm functie mee activeren. Komt de temperatuur boven of onder een ingestelde waarde gaat het alarm af en kan er direct een controle plaats vinden.  

Categorieën
Mei 2021

De zin en waanzin van groei en voederconversie

Zodra de vleesvarkens prijzen stijgen wil iedereen ineens meer groei bij de varkens want dat is meer waard. Die gedachte klopt en ten aanzien van eindberen schakelen varkenshouders dan graag naar een beer met meer groei. Echter hoe vaak komt het voor dat de vlees varkens prijzen na 10 maanden, als de vleesvarkens worden geleverd,  nog steeds hoog zijn? Je raadt het al: niet vaak. Dus waar gaat het wel om bij sturen op technische resultaten om het rendement te verbeteren? 

In essentie gaat het om 2 zaken:

Voeropnamecapaciteit:

Zorg voor een big/vleesvarken dat makkelijk voer wil opnemen. Dit biedt de mogelijkheid om direct te sturen op groei als de prijzen gaan stijgen. Elke kilogram die het varken extra groeit in dezelfde periode betekent extra rendement. Met lage prijzen is dit extra rendement veel lager.

Voederconversie:

Ongeacht of de prijzen hoog of laag zijn, willen we altijd een varken dat efficiënt groeit. En hier zitten de grote verschillen als het over eindberen (en ook zeugenlijnen) gaat. Of een varken nu 850 gram groeit of 950 gram, we willen dat dit altijd efficiënt gebeurt. Voederconversie heeft een zeer grote invloed op het rendement, zo staat 0,1 VC gelijk aan minimaal  70 – 90 gram groei (afhankelijk van de voer- en slachtvarkenprijs). 

Wat te doen? 

Zoek binnen het segment/concept waarvoor u produceert de beer op met de scherpste voederconversie en stuur op groei, afhankelijk van de slachtvarkenprijzen, met zaken als:

  • Gebruik maken van de aanleg voor voeropname capaciteit van het varken
  • Het in te zetten voerpakket
  • Optimaliseren omstandigheden van het varken zoals: luchtkwaliteit, ventilatie, koeling in de zomer, etc.
  • Hoeveelheid en kwaliteit van het drinkwater

Uiteraard wordt het rendement niet alleen bepaald door groei en voederconversie. Zaken als uitval, uitbetaling van de vleesvarkens en uniformiteit spelen ook een rol.

Categorieën
Mei 2021

Bestellen en uitleveren met Hemelvaart en Pinksteren

Zowel met Hemelvaart als Pinksteren verandert er dit jaar niets met betrekking tot het bestellen en leveren van sperma.