Hoge gezondheid

Wij zijn voorloper in de Nederlandse markt!

Op het gebied van hoge gezondheidsstatus is Preferent KI een duidelijke voorloper in de Nederlandse markt. Preferent KI heeft twee High Health vanglocaties.

Op de High Health stations worden alleen beren van de allerhoogste gezondheidsstatus geplaatst en wordt middels regelmatige en intensieve controles de gezondheidsstatus van de vanglocaties gemonitord. Dit alles om risico’s voor varkenshouders te minimaliseren en via deze werkwijze bij te dragen aan een betere gezondheid op de bedrijven van onze klanten.

De locaties Lierop (260 beerplaatsen) en Landhorst (340 plaatsen) zijn voorzien van een luchtinlaat met filtering. Door het gebruik van de luchtfilters in combinatie met overdruk in de stal is het voor 99,95% zeker dat er geen ziektekiemen meer de stal in komen via de luchtinlaat.

Ondanks de intensieve controles op PRRS in onze beren, kunnen we nooit 100% garanderen dat het sperma PRRS vrij is.

Specifiek met betrekking tot PRRS loopt het volgende monitoring programma:  

Elke beer die naar een sperma vanglocatie komt, wordt voor die tijd 2 keer onderzocht op PRRS. Ten eerste bij de berenfokker, voordat de beren naar de quarantaine stal komen. En ten tweede in de quarantaine stal, waar de beren standaard ook worden onderzocht op Klassieke Varkenspest, Brucellose en Aujeszky. Bij deze onderzoeken op PRRS wordt zowel de PCR test (aanwezigheid van het virus) als de ELISA test (aanwezigheid van antistoffen in het bloed) ingezet.

Op de sperma vanglocaties wordt elke week 5% van de beren onderzocht. Onderzoek vindt plaats met behulp van de PCR test 

Daarnaast wordt op de sperma vanglocaties sinds april 2021 elke maand 10% van de aanwezige beren op PRRS onderzocht middels een ELISA test  Dit is verplicht in het kader van EU regelgeving.