Preferent KI

voor veel vitale varkens

Preferent KI is een onafhankelijke particuliere KI organisatie, met een sterke focus op rendement, kwaliteit en service. Preferent KI beschikt over een berenpakket dat een antwoord biedt op iedere mogelijke vraag uit de Nederlandse markt. De organisatie levert bovendien sperma met een zeer hoge gezondheidsstatus van zowel fokberen als eindberen.

De nauwe samenwerking met fokkerijorganisaties met een internationale gerichtheid, verzekert Preferent KI van een hoog kennisniveau op het vlak van varkens KI, gezondheid en gebruik van eindberen. Door de samenvoeging van kennis en medewerkers van de samenwerkende fokkerijorganisaties kan Preferent KI een hoogwaardige service aan zijn klantenkring bieden, wat de bedrijfsresultaten van de varkenshouders ten goede komt. 

Onze partners