Categorieën
Oktober 2022

Komende activiteiten

15 t/m 18 november

Activiteit: Eurotier
Locatie: Hannover

Categorieën
Oktober 2022

Thrombocytopenia Pupurea, Thrombocyto…. wat??

Een paar keer per jaar krijgen we in de markt te horen dat biggen van 2-7 dagen oud uitval geven zonder enige aanleiding. Op een gegeven moment krijgen de biggen onderhuidse rode vlekken en bloedingen. Als ze bij de zeug blijven liggen, sterven ze meestal binnen enkele dagen nadat de verschijnselen zijn ontstaan. Wat is hier aan de hand en wat kunnen we er mee?

Een mogelijke oorzaak van bovenstaande kan zijn wat we in de volksmond “bloedplaatjes ziekte” of “bloederziekte” noemen. Of de officiële Latijnse naam:  Thrombocytopenia Purpurea. Wat is er nu precies aan de hand als dit speelt.

Als bloed van de zeug in contact komt met het bloed van de biggen, kan de zeug antistoffen daartegen ontwikkelen omdat het bloed van de biggen als lichaamsvreemd wordt gezien. Bloed van de zeug en de biggen kan met elkaar in contact komen rondom de geboorte van de biggen. Het probleem ontstaat dus bij de zeug. Let op: de antistoffen in het bloed van de zeug geven bij de volgende worp mogelijk pas problemen! Daarom zien we zelden biggen met problemen bij gelten.

De antistoffen die een zeug ontwikkelt door bovenstaande oorzaak komen via de melk in het big terecht. Deze antistoffen vallen de bloedplaatjes van het big aan en vernietigen die uiteindelijk. Hierdoor wordt de bloedstolling van het big verstoord. 

Of een toom biggen problemen geeft hangt ook af van het volgende: de antistoffen die een zeug heeft aangemaakt is een reactie op het bloed van de biggen en daarmee van de beer van de worp er voor.  Of dat in een volgende worp problemen veroorzaakt hangt dan weer af van de bloedgroep van de beer die deze worp heeft geproduceerd. 

Wat kunnen we hieraan doen:

  • Sluit eerst andere mogelijke oorzaken uit van de verschijnselen die je bij de biggen ziet.
  • Maak een notitie bij de zeug met de probleem biggen, zodat je de betreffende zeug de volgende worpen extra in de gaten kunt houden. Het is namelijk geen zekerheid dat de volgende worp weer problemen geeft.
  • Als je biggen waarneemt met de eerste verschijnselen, verleg ze meteen naar een andere zeug. De biggen hebben dan een grote kans te overleven en herstellen.
  • Voer geen ingrepen uit bij de betreffende biggen als ze verschijnselen hebben. Dit vergroot het risico op bloedingen.
  • Dek de zeug bij de vervolg worp niet met dezelfde beer. Het is geen genetisch effect maar het gevolg van de bloedgroep van de beer.
Categorieën
Oktober 2022

Vraag naar P408G neemt laatste maanden toe.

De markt in de varkenshouderij is volop in beweging. Duitsland die als afzet markt de laatste tijd op z’n minst zeer moeizaam is geweest maar nu de “prijskar” toch weer lijkt te trekken. Spanje die in de tussentijd veel biggen heeft opgenomen en daarmee de biggenafzet in de benen heeft gehouden. Daarnaast slachterijen die al langere tijd aangeven niet meer vleesvarkens te kunnen wegzetten aan hun verkoop kant en aantallen dieren die in geheel Noordwest Europa flink teruglopen. En daar bovenop extreem hoge voer en energie kosten. 

In bovenstaande speelveld zien we de laatste maanden de interesse voor de P408G sterk toenemen. De P408G is natuurlijk geen onbekende op de Nederlandse markt, met nog steeds een groot marktaandeel. De laatste jaren is er zeer veel gekeken naar beren met een hoge groei. Maar dat alleen een hoge groei niet heilig is, behoeft met deze voerprijzen geen uitleg.

De toenemende vraag naar P408G zit hem, zoals het nu lijkt, in 2 aspecten:

  • De afzet van biggen buiten Nederland. De P408G heeft een zeer goed imago in landen als Duitsland en Spanje, waar veel Nederlandse biggen naar toe gaan.
  • De focus van vleesvarkenshouders op de voerconversie. Door de hoge voerprijzen, is de economische waarde van voerconversie explosief gestegen en zeker in verhouding tot groei. De P408G staat bekend om zijn extreem lage voerconversie wat per vleesvarken zomaar een € 5-6 lagere kostprijs geeft.
Categorieën
september 2022

PIC410 presteert boven verwachting in VOB concept

Ruim 1,5 jaar geleden is Best Star Meat gestart met haar VOB (Varken Op z’n Best) concept. In dit concept is gekozen voor 2 eindberen die kunnen worden ingezet. Een daarvan is de PIC410. Inmiddels ontvangen we steeds meer resultaten van de PIC410 in het VOB concept. 

TOTAAL

N

Gewicht

Spier (mm)

Spek (mm)

TOTAAL BEREN

23166

97,97

70,32

13,61

TOTAAL GELTEN

22841

98,98

72,88

13,53

TOTAAL

46007

98,47

71,59

13,57

Qua spek zit de PIC410 precies goed in de uitbetalingtabel. De spierdikte van de PIC410 zit iets hoger dan de optimale uitbetaling. Vooral de hoeveelheid spierdikte is natuurlijk ook sterk afhankelijk van het geslacht gewicht. Eén kilogram hoger geslacht gewicht komt ongeveer overeen met 0,3 mm meer spier.

En het behoeft geen uitleg dat een goede spierdikte zeer belangrijk is voor de voederconversie. En dat de PIC410 uitblinkt in een scherpe voederconversie blijkt in de praktijk met een voerverbruik van 2,23 tot 2,56 kg voer per kg groei.  

Categorieën
september 2022

Meer aandacht voor navelbreuken.

Het is belangrijk om vooraf aan te geven dat navelbreuken een totaal andere achtergrond heeft dan zakbreuken. De erfelijkheidsgraad is verschillend (respectievelijk ca. 6% en ca. 15%) en dat geldt ook voor de mogelijke oorzaken en risicofactoren. In dit artikel gaat het alleen over navelbreuken.

Een navelbreuk ontstaat door een zwakke plek in het buikvlies rondom de aanzet van de navel, die onder bepaalde omstandigheden kapot gaat. Er ontstaat dan een opening, waardoor de ingewanden naar buiten treden. De navelbreuk is geboren. De zwakke plek in het buikvlies kan o.a. ontstaan door:

• Vroeggeboorte/matige ontwikkeling van het big
• Een infectie van de navel opgelopen direct na de geboorte
• Erfelijke aanleg
• Infecties (vooral viraal) van de zeug tijdens de dracht
• Tekort aan voedingsstoffen van de zeug tijdens de dracht

Hieronder een beschrijving van de mogelijk oorzaak en eventuele oplossingen:

Vroeggeboorte/ matige ontwikkeling van het big:

Een big dat te vroeg geboren wordt zal niet optimaal ontwikkeld zijn. Dit kan een effect hebben op navelbreuken (alhoewel het effect op zakbreuken groter lijkt te zijn).

Aandachtspunten zijn:
• Timing van inzet van geboorte inductie
• Voeding zeug laatste 7-10 dagen voor afbiggen

Een infectie van de navel opgelopen direct na de geboorte
Zolang de navel van het big nog nat is kunnen bacteriën binnendringen en zich nestelen rond het buikvlies. Als hierdoor dan een ontsteking ontstaat, geeft dit meestal een harde, niet flexibele plek in het buikvlies. Zodra het big of vleesvarken gaat groeien kan dit ervoor zorgen dat deze harde plek kapot gaat. In de praktijk blijkt dit vaak de belangrijkste reden te zijn voor het ontstaan van navelbreuken.

Aandachtspunten:
• De juiste hygiëne in het kraamhok
• Navels ontsmetten en afknippen
• Een zeug die rondom biggen goed functioneert; vooral darmwerking is zeer belangrijk

Erfelijke aanleg
Ondanks een zeer lage erfelijkheid kan een navelbreuk ook een genetische achtergrond hebben. Het kan in een lijn zitten die gemiddeld wat gevoeliger is dan een andere lijn. Ook kan het zijn dat binnen een lijn er een individueel dier is wat bovengemiddeld navelbreuken veroorzaakt.

Aandachtspunten:
• Lijn keuze
• Insemineer de zeug met dezelfde beer over. Dan kun je effect van zeug en beer individueel bepalen. Gebruik van RFID chips verhoogt de nauwkeurigheid omdat navelbreuken zich na spenen vaak pas laten zien

Infecties van de zeug tijdens de dracht
De aanleg van lichaamsweefsel van het big in de dracht kan worden verstoord door (vooral virale) infecties bij de zeug. Het is niet precies duidelijk wanneer in de dracht dit zijn effect heeft. Wel is duidelijk dat als er een PRRS of griep infectie door een zeugen stal gaat, er na afbiggen van deze zeugen, 6-8 weken lang tijdelijk meer navelbreuken bij de biggen kunnen ontstaan.

Aandachtspunten:
• Entingen van de zeugen; welke entingen en wanneer inzetten
• Insleep van ziektes minimaliseren

Tekort voedingstoffen van de zeug in de dracht
De prestaties van de zeugen in Nederland stijgen elk jaar weer naar een hoger niveau. Deze steeds hogere prestatie vraagt om voeding die ook in detail zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes van de zeug. Indien voeding tekort schiet, kan dat invloed hebben op de ontwikkeling van de biggen in de baarmoeder.

Aandachtspunten:
• Meer inzicht in individuele voeropname van zeugen (een gemiddelde zegt te weinig)
• Juiste voersamenstelling in combinatie met voerschema
Vergeet voldoende water van de juiste kwaliteit niet.

Categorieën
september 2022

Komende activiteiten

15 t/m 18 november

Activiteit: Eurotier
Locatie: Hannover