Categorieën
Maart 2022

De Duroc markt blijft groeien, maar waarom?

Bij de eindberen in het groeisegment in Nederland zien we een gestage groei van het gebruik van de zuivere Duroc eindbeer. De belangrijkste reden voor deze groei is dat de zuivere Duroc eindberen een scherpere voederconversie hebben dan andere beren in hetzelfde groeisegment. 

Zoals we al eerder hebben geschreven, heeft de voederconversie een zeer grote impact op het rendement van de vleesvarkenshouder. Een verschil van 0,15 punten voederconversie heeft een waarde van ca € 5,20 per varken. Hier kan de varkenshouder natuurlijk niet aan voorbij gaan.

Preferent KI heeft momenteel 2 zuivere Duroc eindberen in haar assortiment: De PIC800 en de Hypor Magnus. Met deze 2 eindberen is een lage voederconversie verzekerd. Ze hebben echter nog een ander groot voordeel voor de varkenshouder.

In het fokdoel van de PIC800 en de Hypor Magnus wordt ruim aandacht besteedt aan het verminderen van erfelijke gebreken. Vooral op navelbreuken wordt al jaren streng geselecteerd. Navelbreuken heeft een lage erfelijkheidsgraad en vraagt jarenlange aandacht in het fokdoel en selectiebeleid om tot een effect te komen in de praktijk. 

Het zal duidelijk zijn waarom de PIC800 en de Hypor Magnus interessante eindberen zijn. 

Met een superieure voederconversie lopen ze voorop in de markt. Maar de combinatie met weinig erfelijke gebreken, waaronder navelbreuken, verklaart de toename van de vraag naar deze eindberen in de markt.

PIC 800
Hypor Magnus
Categorieën
Maart 2022

Komende activiteiten

19 april 2022

Activiteit: Symposium Hogere Varkensgezondheid
Locatie: Veghel

10 t/m 12 mei 2022

Activiteit: Intensieve Veehouderij Beurs
Locatie: Papendal