Categorieën
September 2021

Preferent KI gaat voor veel vitale varkens.

De Nederlandse varkenshouderij kenmerkt zich door een hoge productiviteit en de professionaliteit van de Nederlandse varkenshouders ligt op een hoog niveau. Het aantal gespeende biggen per zeug stijgt nog jaarlijks en ook de groei van de vleesvarkens maakt duidelijke stappen de laatste jaren. 

Achter deze alsmaar stijgende productie schuilt ook een, steeds groter wordende, uitdaging: het gaat niet alleen om de getallen op papier, maar steeds meer om de volledige opbrengst van de geboren dieren. Een heel simpel voorbeeld: een big met een navelbreuk leeft en telt in de aantallen gewoon mee, maar geeft in veel gevallen minder of geen opbrengst als big of vleesvarken. 

Het gaat er dus om zo veel mogelijk biggen/vleesvarkens te produceren die de maximale opbrengst genereren. In het Engels: we willen zo veel als mogelijk “Full Value” pigs. Bij het bereiken van zo veel mogelijk “Full Value” pigs zijn de volgende eigenschappen van het dier van groot belang:

  • Hoge robuustheid
  • Meer overleving
  • Hogere geboortegewichten
  • Minder erfelijke afwijkingen
  • Betere uniformiteit
  • Hogere zelfredzaamheid
  • Efficiëntie
  • Makkelijk in de omgang

Vanuit de varkensfokkerij  wordt er hard gewerkt aan bovenstaande eigenschappen om zo veel mogelijk biggen en vleesvarkens de eindstreep te laten halen met een maximale opbrengst. In de praktijk blijkt echter dat er nog grote verschillen zijn tussen de verschillende producten in de markt. En op sommige eigenschappen lijken de verschillen alleen maar groter te worden!  Zowel in de eindberen lijnen als in de zeugen lijnen.

Op 12 en 13 oktober gaat Preferent KI met iedereen graag het gesprek aan over: hoe verhogen we het aantal “Full Value” pigs via de genetica.

We ontvangen u graag op de Beurs Dutch Pork Expo in stand 1D35.

Categorieën
September 2021

Komende activiteiten

12 en 13 oktober 2021

Activiteit: Dutch Pork Expo
Locatie: Brabant Hallen in Den Bosch