Categorieën
Juni 2022

Praktijk case; afwijkingen aan het big.

De laatste tijd schrijven we veel over “Full Value” pigs. Dit doen we omdat hier voor de varkenshouder, economisch, nog veel te halen valt. In deze Biggy Info beschrijven we een praktijkcase waarbij er sprake was van duidelijk teveel zogenaamde knikruggen.

Op het betreffende bedrijf speelde al langere tijd de problematiek van teveel knikruggen wat zich vooral na spenen openbaarde en soms bij een enkel big ook al voor het spenen. 

Tijdens bloedonderzoek bleek dat de jonge biggen in het kraamhok een erg lage waarde aan vitamine D3 in het bloed hadden. Ook de waarde voor Osteocalcine (een parameter voor botopbouw) was duidelijk lager dan gewenst. Ondanks discussie over wat de vitamine D3 waardes in bloed moeten zijn, werd een vitamine A/D3/E preparaat ingezet en gevoerd aan de biggen in het kraamhok.

Vanaf het moment dat de eerste biggen zijn gespeend, die de volledige kraamhok periode het vitamine preparaat hebben gehad, is de problematiek van de knikruggen grotendeels verdwenen. Bij bloed onderzoek van de betreffende biggen blijkt dat zowel de waarde van D3 als ook osteocalcine op een veel hoger (en daarmee gewenst) niveau te liggen.

Categorieën
Juni 2022

Let op: de zomer doet weer zijn intrede!

We vertrouwen steeds meer op apparaten die ons helpen met warmte om te gaan zoals koelinstallaties voor de stallen, sperma opvangboxen en extra ventilatie. Regelmatig controleren of deze apparaten goed functioneren is dan van belang.

Ten aanzien van sperma kwaliteit is een goede temperatuur beheersing van sperma van groot belang. Sperma wat te koud wordt, gaat in een zogenaamde ‘shock’ en een deel van de spermacellen wil daarna niet meer bewegen. Van sperma wat langere tijd te warm is geweest, is bekend dat de houdbaarheid afneemt.

Voor een optimale houdbaarheid van het sperma is het raadzaam om te controleren of de ontvangst en opslag van het sperma aan de volgende eisen voldoet:

  • Een constante temperatuur van 17 graden Celsius met een maximale afwijking van +/- 1 graad.
  • Leg het sperma na ontvangst vlak weg zoals op de foto hierboven. Op deze manier zit de verdunner het  beste verdeeld over de sperma cellen, wat voor de houdbaarheid van het sperma positief werkt. Als een zakje bijvoorbeeld rechtop staat zakken de spermacellen langzaam naar de bodem terwijl de voeding van de verdunner bovenin het zakje zit. Hierdoor kan de houdbaarheid sterk verkort worden. 
  • Indien het sperma mee de stal in gaat voor gebruik, neem dan alleen mee wat je ook nodig hebt. Indien het moeilijk in te schatten is hoeveel sperma er precies gebruikt gaat worden, zorg dan voor een thermo box in de dekstal zodat het sperma zo stabiel mogelijk qua temperatuur blijft.
  • Vaak zijn er meerdere thermo boxen op het bedrijf. Vergeet niet ze allemaal te controleren op hun werking. Preferent KI heeft hiervoor dataloggers beschikbaar.
Categorieën
Juni 2022

Komende activiteiten

15 t/m 18 november

Activiteit: Eurotier
Locatie: Hannover