Praktijk case; afwijkingen aan het big.

De laatste tijd schrijven we veel over “Full Value” pigs. Dit doen we omdat hier voor de varkenshouder, economisch, nog veel te halen valt. In deze Biggy Info beschrijven we een praktijkcase waarbij er sprake was van duidelijk teveel zogenaamde knikruggen.

Op het betreffende bedrijf speelde al langere tijd de problematiek van teveel knikruggen wat zich vooral na spenen openbaarde en soms bij een enkel big ook al voor het spenen. 

Tijdens bloedonderzoek bleek dat de jonge biggen in het kraamhok een erg lage waarde aan vitamine D3 in het bloed hadden. Ook de waarde voor Osteocalcine (een parameter voor botopbouw) was duidelijk lager dan gewenst. Ondanks discussie over wat de vitamine D3 waardes in bloed moeten zijn, werd een vitamine A/D3/E preparaat ingezet en gevoerd aan de biggen in het kraamhok.

Vanaf het moment dat de eerste biggen zijn gespeend, die de volledige kraamhok periode het vitamine preparaat hebben gehad, is de problematiek van de knikruggen grotendeels verdwenen. Bij bloed onderzoek van de betreffende biggen blijkt dat zowel de waarde van D3 als ook osteocalcine op een veel hoger (en daarmee gewenst) niveau te liggen.

Vind je dit artikel interessant? Deel het dan!

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp