Let op: de zomer doet weer zijn intrede!

We vertrouwen steeds meer op apparaten die ons helpen met warmte om te gaan zoals koelinstallaties voor de stallen, sperma opvangboxen en extra ventilatie. Regelmatig controleren of deze apparaten goed functioneren is dan van belang.

Ten aanzien van sperma kwaliteit is een goede temperatuur beheersing van sperma van groot belang. Sperma wat te koud wordt, gaat in een zogenaamde ‘shock’ en een deel van de spermacellen wil daarna niet meer bewegen. Van sperma wat langere tijd te warm is geweest, is bekend dat de houdbaarheid afneemt.

Voor een optimale houdbaarheid van het sperma is het raadzaam om te controleren of de ontvangst en opslag van het sperma aan de volgende eisen voldoet:

  • Een constante temperatuur van 17 graden Celsius met een maximale afwijking van +/- 1 graad.
  • Leg het sperma na ontvangst vlak weg zoals op de foto hierboven. Op deze manier zit de verdunner het  beste verdeeld over de sperma cellen, wat voor de houdbaarheid van het sperma positief werkt. Als een zakje bijvoorbeeld rechtop staat zakken de spermacellen langzaam naar de bodem terwijl de voeding van de verdunner bovenin het zakje zit. Hierdoor kan de houdbaarheid sterk verkort worden. 
  • Indien het sperma mee de stal in gaat voor gebruik, neem dan alleen mee wat je ook nodig hebt. Indien het moeilijk in te schatten is hoeveel sperma er precies gebruikt gaat worden, zorg dan voor een thermo box in de dekstal zodat het sperma zo stabiel mogelijk qua temperatuur blijft.
  • Vaak zijn er meerdere thermo boxen op het bedrijf. Vergeet niet ze allemaal te controleren op hun werking. Preferent KI heeft hiervoor dataloggers beschikbaar.

Vind je dit artikel interessant? Deel het dan!

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp