Categorieën
December 2022

Uitleveren van sperma met Kerst en Nieuwjaar

Bij deze vragen wij nogmaals even aandacht voor het bestellen en uitleveren van sperma rondom de komende feestdagen aan het einde van dit jaar.

Het sperma wordt op exact dezelfde dagen uitgeleverd als normaal. 

Het enige wat met Kerst en Nieuwjaar anders is, is de dag van bestellen. In het weekend van Kerst en Nieuwjaar vragen we om het sperma niet op zondag te bestellen (voor levering maandag) maar 1 dag eerder op zaterdag al te bestellen.

Alle klanten zijn hierover via een apart schrijven in detail geïnformeerd.

Categorieën
december 2022

Komende activiteiten

14 en 15 februari 2023

Activiteit: Dutch Pork en Poultry Expo
Locatie: Den Bosch

Categorieën
december 2022

Geboorte inleiding van zeugen: Let op!

Op veel bedrijven wordt gebruik gemaakt van geboorte inleiding bij de zeugen. Hiervoor zijn verschillende producten op de markt. Simpel gezegd betekent dit: vandaag de zeug behandelen en uiterlijk morgen werpt de zeug een toom biggen. Ideaal voor het plannen van werkzaamheden op het bedrijf. En ook het verleggen/verdelen van biggen wordt hierdoor makkelijker uit te voeren.

Er zijn echter ook een paar zeer belangrijke aandachtspunten bij de inzet van geboorte inleiding. Het meest belangrijke is overduidelijk het tijdstip van inzet van geboorte inleiding. Vaak wordt het tijdstip bepaald door wanneer arbeid beschikbaar is. Dit is een begrijpelijk argument, maar geeft regelmatig problemen bij de biggen, die we niet willen. Het te vroeg inzetten van geboorte inleiding kan het volgende veroorzaken:

 • Slappe, niet volgroeide biggen bij de geboorte
 • Verstoorde aanmaak van de biestproductie bij de zeug
 • Een valse start voor het big wat later in het kraamhok of de biggenopfok gezondheidsproblemen kan geven
 • Een verhoogde kans op breuken bij de biggen

Wanneer is er sprake van te vroeg inzetten van geboorte inleiding? Als richtlijn kun je aanhouden dat als een zeug meer dan 1 dag te vroeg werpt, door geboorte inleiding, dit te vroeg is. Het beste is natuurlijk om helemaal geen geboorte inleiding toe te passen. Maar als het wel gebeurt, is de vraag: Hoe kunnen we hiermee het beste omgegaan? De volgende punten kunnen daarbij helpen:

 • Wanneer werpen de zeugen zonder geboorte inleiding? Dit is de basis om te bepalen wat het juiste moment van inzet is van geboorte inleiding. Kijk hierbij ook naar het moment van werpen gedurende de dag. Er zijn bedrijven waar de meeste zeugen ’s morgens werpen, maar tegelijkertijd ook bedrijven waar veel zeugen op het einde van de middag en begin avond werpen.
 • Indien het juiste tijdstip van inzet van geboorte inleiding niet past bij de arbeidsplanning, overweeg dan om het speen moment te verplaatsen (bijvoorbeeld naar de maandag)
 • Houdt rekening met de genetica op het bedrijf. Het is bekend dat de draagtijd tussen zeugen rassen nogal kan variëren. Ook bij eindberen rassen worden grote verschillen in draagtijd waargenomen. Zeker wanneer er een wisseling van zeug of eindbeer plaatsvindt, is het even goed opletten.

Wilt u meer weten over de correcte inzet van geboorte inleiding? Neem dan gerust contact met ons op: www.preferentki.com/contact of direct via uw contactpersoon.

Categorieën
december 2022

Uitleveren van sperma met Kerst en Nieuwjaar

Bij deze willen wij u alvast tijdig informeren over het bestellen en uitleveren van sperma rondom de komende feestdagen aan het einde van dit jaar.

Het sperma wordt op exact dezelfde dagen uitgeleverd als normaal.

Het enige wat met Kerst en Nieuwjaar anders is, is de dag van bestellen. In het weekend van Kerst en Nieuwjaar vragen we om het sperma niet op zondag te bestellen (voor levering maandag) maar 1 dag eerder op zaterdag al te bestellen.

Alle klanten worden hierover in detail per schrijven nog apart geïnformeerd.

Categorieën
december 2022

Toenemende vraag naar PIC800 Duroc eindbeer houdt aan

In Nederland is de markt onderverdeeld in 2 grote segmenten. Het zogenaamde “Pietrain” segment en het “Groei” segment. In het “Pietrain” segment worden veel biggen voor export geproduceerd, maar deels ook vleesvarkens voor het Beter Leven concept afhankelijk van de uitbetaling van de slachterij, waar de dieren worden geslacht.

In het “Groei” segment wordt geproduceerd voor de Nederlandse markt, maar ook voor afzet van vlees buiten Nederland. In dit segment ligt veel focus op de groei van de vleesvarkens. Een hogere groei heeft meestal een hoger economisch rendement, maar niet altijd. Een hoog economisch rendement hangt namelijk ook af van kengetallen zoals uitval, voederconversie en uitbetaling.

De Duroc beer laat overal een zeer hoge groei zien, maar heeft tegelijkertijd de genetische aanleg om efficiënt te groeien. En onderscheidt zich daarin overduidelijk van andere beren die veel worden ingezet voor meer groei. We zien daarbij regelmatig verschillen van 0,1 voederconversie in de resultaten terug. U kent het rekensommetje inmiddels wel, maar op dit moment is 0,1 voeder conversie ca. € 5 per vleesvarken waard (inclusief extra mestkosten).

De toenemende vraag naar specifiek de PIC800 Duroc beer, komt voort uit de eigenschappen van deze beer zoals de varkenshouders dit in de stal ervaren:

 • Zeer hoge groei
 • Scherpe voederconversie
 • Betere overleving
 • Meer Full Value pigs

Preferent KI kan u op dit moment 2 Duroc beren aanbieden voor de Nederlandse markt. De PIC800 en de Hypor Magnus. Voor meer informatie over deze eindberen kunt u terecht bij een van de contact personen: www.preferentki/contact.

Categorieën
december 2022

Komende activiteiten

14 en 15 februari 2023

Activiteit: Dutch Pork en Poultry Expo
Locatie: Den Bosch

Categorieën
November 2022

Zakbreuken, complex qua ontstaan!

Om zo veel mogelijk “Full Value” pigs te kunnen leveren, telt elk big of vleesvarken. Ook al zijn zakbreuken goed te opereren, liever heb je die zo weinig mogelijk. Alleen al vanwege het werk en de kosten die het met zich mee brengt. We nemen zakbreuken steeds minder waar, maar als het optreedt kan het beeld bij de varkenshouder nogal divers zijn. Dit varieert van 3-6 weken ineens meer zakbreuken en dan weer een normaal beeld tot continu teveel zakbreuken met voorbeelden van zeker een jaar lang.

Wat zijn de aandachtspunten als op een bedrijf zakbreuken een rol speelt:

 • Houd goed bij om hoeveel biggen het gaat en hoe de verdeling per zeug is. Dus zijn het een paar tomen met veel zakbreuken of veel tomen met enkele zakbreuken?
 • Werpen zeugen op het natuurlijke tijdstip en gaat dat soepel? In het big worden de darmen in de buik gehouden door het buikvlies. De zaadstreng loopt vanuit het scrotum van het big naar de buik via een speciaal ring. Deze ring zorgt er voor dat er geen darmen in het scrotum kunnen komen. Gebeurt dit wel, dan is er sprake van een zak breuk. Deze speciale ring sluit zich bij het varken van nature pas rond de geboorte.
 • Bij te veel zakbreuken kan geboorte inductie een rol spelen. Als zeugen 1-2 dagen eerder afbiggen dan het natuurlijke moment, kan de hierboven genoemde ring niet goed ontwikkeld zijn en de kans op een zakbreuk verhogen.
 • Bij aanwezigheid van zakbreuken kan genetica een rol spelen. Dit kan ontstaan vanuit de zeug en de beer. Afhankelijk van de beschikbare data is dit goed te analyseren. Neem hiervoor contact op met de leverancier van de genetica.
 • Ziektes tijdens de dracht kunnen aanleiding zijn voor zakbreuken. Dit geeft meestal het beeld van 3-6 weken ineens meer zakbreuken en dit gaat dan ook vanzelf weer weg naar het normale niveau. Kijk of dit terug te halen is naar iets wat gespeeld heeft 2-3 maanden voordat de betreffende biggen geboren zijn. Een simpele virale infectie die door de stal gaat, kan dit al veroorzaken.  
 • Voeding van de zeug tijdens de dracht. Met de steeds hogere productie van de zeugen, wordt de nauwkeurigheid van voeren ook steeds belangrijker. Vooral in de groepshuisvesting afhankelijk van het voersysteem is de vraag terecht of alle zeugen voldoende voeding krijgen. Regelmatig blijkt dat 10-20% van de zeugen hun dagelijkse portie voer niet krijgen. Wateropname kan hierbij ook een belangrijke rol spelen.