Categorieën
November 2022

Zakbreuken, complex qua ontstaan!

Om zo veel mogelijk “Full Value” pigs te kunnen leveren, telt elk big of vleesvarken. Ook al zijn zakbreuken goed te opereren, liever heb je die zo weinig mogelijk. Alleen al vanwege het werk en de kosten die het met zich mee brengt. We nemen zakbreuken steeds minder waar, maar als het optreedt kan het beeld bij de varkenshouder nogal divers zijn. Dit varieert van 3-6 weken ineens meer zakbreuken en dan weer een normaal beeld tot continu teveel zakbreuken met voorbeelden van zeker een jaar lang.

Wat zijn de aandachtspunten als op een bedrijf zakbreuken een rol speelt:

  • Houd goed bij om hoeveel biggen het gaat en hoe de verdeling per zeug is. Dus zijn het een paar tomen met veel zakbreuken of veel tomen met enkele zakbreuken?
  • Werpen zeugen op het natuurlijke tijdstip en gaat dat soepel? In het big worden de darmen in de buik gehouden door het buikvlies. De zaadstreng loopt vanuit het scrotum van het big naar de buik via een speciaal ring. Deze ring zorgt er voor dat er geen darmen in het scrotum kunnen komen. Gebeurt dit wel, dan is er sprake van een zak breuk. Deze speciale ring sluit zich bij het varken van nature pas rond de geboorte.
  • Bij te veel zakbreuken kan geboorte inductie een rol spelen. Als zeugen 1-2 dagen eerder afbiggen dan het natuurlijke moment, kan de hierboven genoemde ring niet goed ontwikkeld zijn en de kans op een zakbreuk verhogen.
  • Bij aanwezigheid van zakbreuken kan genetica een rol spelen. Dit kan ontstaan vanuit de zeug en de beer. Afhankelijk van de beschikbare data is dit goed te analyseren. Neem hiervoor contact op met de leverancier van de genetica.
  • Ziektes tijdens de dracht kunnen aanleiding zijn voor zakbreuken. Dit geeft meestal het beeld van 3-6 weken ineens meer zakbreuken en dit gaat dan ook vanzelf weer weg naar het normale niveau. Kijk of dit terug te halen is naar iets wat gespeeld heeft 2-3 maanden voordat de betreffende biggen geboren zijn. Een simpele virale infectie die door de stal gaat, kan dit al veroorzaken.  
  • Voeding van de zeug tijdens de dracht. Met de steeds hogere productie van de zeugen, wordt de nauwkeurigheid van voeren ook steeds belangrijker. Vooral in de groepshuisvesting afhankelijk van het voersysteem is de vraag terecht of alle zeugen voldoende voeding krijgen. Regelmatig blijkt dat 10-20% van de zeugen hun dagelijkse portie voer niet krijgen. Wateropname kan hierbij ook een belangrijke rol spelen.
Categorieën
November 2022

Houdbaarheid van sperma; de puntjes op de i.

Stabiele vruchtbaarheidsresultaten gedurende het gehele jaar is wat we graag willen. Dat valt echter niet altijd mee, vooral in de zomermaanden. Om stabiele resultaten te krijgen en vooral te houden wordt het steeds belangrijker om de details ook in orde te hebben. In dit artikel willen we graag inzoomen op de houdbaarheid van het sperma op het varkensbedrijf.

Vervoer van het sperma geschiedt in speciale thermo boxen, omdat de houdbaarheid van het sperma hier al begint. Deze thermo boxen wordt met een vaste regelmaat gecontroleerd en indien de temperaturen te veel afwijken, meteen vervangen of gerepareerd. Voor de klanten zijn de volgende zaken op het bedrijf van belang voor de houdbaarheid van het sperma:

  1. Controleer de thermo box regelmatig op een goede werking. Het is een apparaat en kan af gaan wijken of zelfs kapot gaan.  Streef temperatuur is 17 graden.
  2. Gebruik eerst het sperma met 3 dagen houdbaarheid (blauwe zak) en vervolgens het sperma van 4 dagen houdbaarheid (zwarte zak). Bij alle controles die Preferent KI doorvoert, blijkt dat beren niet allemaal een gelijke houdbaarheid hebben met dezelfde wijze van het produceren van sperma.
  3. Haal, na afleveren van het sperma, de zakjes met sperma uit de grote zak en leg ze vlak weg (zie foto). Dit komt de houdbaarheid ten goede, vooral als het sperma enkele dagen blijft liggen voor gebruik. 
  4.   Neem alleen sperma uit de thermo box mee naar de dekstal wat nodig is. Sperma wat mee gaat naar de dekstal en terug naar de thermo box omdat het over is, kan, zeker bij hogere staltemperaturen, een kortere houdbaarheid krijgen.
Categorieën
November 2022

Komende activiteiten

15 t/m 18 november

Activiteit: Eurotier
Locatie: Hannover