Categorieën
Februari 2020

Afzet Preferent KI blijft gelijk in krimpende markt

Afgelopen jaar heeft Preferent KI haar verkoop van sperma op het zelfde niveau kunnen houden als in 2018. En dit terwijl de schatting is dat het aantal zeugen in Nederland in 2019 met 4-5% gedaald is. Het stijgende marktaandeel is het resultaat van enkele belangrijke succes factoren. Preferent KI staat al langere tijd bekend om:
  • Een zeer breed assortiment aan eindberen en fokkerijberen
  • Hoge gezondheidstatus
  • Zeer goede bevruchtingsresultaten
  • Eerlijk advies over de inzet van eindberen
Via deze weg willen we de varkens houders die met ons zaken doen bedanken voor het vertrouwen dat ze ons gegeven hebben.  
Categorieën
Februari 2020

Bigoverleving en de zeug; een goede vitaliteit is een must!

Minder biggen uitval is en blijft een belangrijk thema. Alleen al door het feit dat elk big wat extra geleverd kan worden een hoge bijdrage heeft aan het rendement van een bedrijf. Het overleven van een big wordt door veel factoren beïnvloed, zoals de eindbeer, de zeug, tijdsbesteding, bijvoeren van de biggen, stal klimaat, etc.

De invloed van de zeug op de overleving van het big is zeer groot. En dat heeft niet alleen te maken met de melkproductie van de zeug, maar ook met de vitaliteit of robuustheid van de zeug zelf. Een robuuste zeug zal zelf beter presteren en dat ook doorgeven aan haar biggen. Vooral deze robuustheid vanuit de zeug zelf wordt nog wel eens onderschat.
Een robuuste zeug zal zich bij iets minder optimale omstandigheden ook redden. Bij een minder robuuste zeug geven (tijdelijk) minder goede omstandigheden meteen mindere prestaties. Zeugen met een hoge robuustheid zullen in de toekomst aan terrein winnen in zeugen stallen.

 Wat zijn typische kenmerken van zeugen met een hoge robuustheid:

  • Uitstekende voeropname, vooral in het kraamhok
  • Voldoende spekdikte
  • Specifieke ziekte resistentie
  • Algemene weerstand tegen ziektes
  • Vererven van hoge geboortegewichten

Bezoek de PigBusiness thema avond fokkerij op 26 februari 2020 in Dalfsen. Preferent KI zal een workshop verzorgen over het bovenstaande onderwerp.

Categorieën
Februari 2020

PRRS in Lierop weer onder controle; alles weer PRRS vrij!

Zoals u wellicht weet, heeft Preferent KI in januari in één van haar stallen in Lierop middels bloedonderzoek PRRS vastgesteld. Alle klanten zijn hierover geïnformeerd en in de twee andere stallen in Lierop zijn meteen geen beren meer gevangen. En de positieve stal is vervolgens compleet geruimd.

Bij nader onderzoek in de twee stallen, waar nog beren in lagen, bleken deze nog steeds PRRS negatief te zijn. Nadat er 3 onderzoeken zijn uitgevoerd met een korte tussen pauze hebben we woensdag 5 februari deze twee stallen weer vrij kunnen verklaren.
Tegelijkertijd hebben we de externe biosecurity van de stallen onder de loep genomen en verder aangescherpt om het risico van toekomstige infecties in onze stallen nog verder te minimaliseren.

Via deze weg willen we alle klanten bedanken voor hun medewerking bij het bestellen en ontvangen van sperma gedurende de afgelopen weken. Het was af en toe een puzzel. Door de snelle en rigoureuze aanpak hebben we het PRRS virus weer uit onze stallen kunnen krijgen.