Categorieën
Juni 2021

De zomer is er weer; houd apparaten in de gaten!

Zoals we gewend zijn kan het weer in Nederland ineens omslaan en binnen een paar dagen hebben we compleet ander weer. Dat is nu ook weer het geval.

We vertrouwen daarbij steeds meer op apparaten die ons helpen met warmte om te gaan zoals koelinstallaties voor de stallen, sperma opvangboxen en extra ventilatie. 

Ten aanzien van sperma kwaliteit is een goede temperatuur beheersing van sperma vangroot belang. Sperma wat te koud wordt gaat in een zogenaamde ‘shock’ en een deel van de spermacellen wil daarna niet meer bewegen. Van sperma wat langere tijd te warm is geweest, is bekend dat de houdbaarheid afneemt.

Het advies is daarom om de werking van sperma bewaarboxen continu (dus ook in de winter) te controleren op hun werking. Dit kan door de bewaarbox, middels een voeler, aan te sluiten op de klimaatcomputer. Op deze wijze is er altijd inzicht in de werking van de bewaarbox en kan er zelfs een alarmfunctie worden gebruikt. 

Categorieën
Juni 2021

Nieuwe inzichten in sperma houdbaarheid

De houdbaarheid van sperma is een belangrijk kenmerk voor goede vruchtbaarheidsresultaten op het varkensbedrijf. Hoe wordt sperma bewaard en gebruikt is een serieuze opgave. Daarbij is het van belang om de uiterste gebruiksdatum niet te overschrijden. 

Preferent KI heeft eind vorig jaar haar productie en het uitleveren van sperma gemoderniseerd. Tijdens de voorbereidingen hiervan is er meer inzicht gekomen op de houdbaarheid van sperma. 

De voorbereidingen voor de modernisering van de productie en het uitleveren van sperma hebben uiteindelijk ca. 1,5 jaar in beslag genomen. Tijdens deze voorbereidingen is o.a. intensief gekeken naar de houdbaarheid van het sperma. Eén van de zaken die duidelijk naar voren kwam is dat er verschil van houdbaarheid is tussen beren.     

Het blijkt dat met dezelfde werkwijze van sperma produceren, inclusief het gebruik van een identieke verdunner, er verschil is in de houdbaarheid van sperma tussen beren. Dit inzicht heeft er toe geleid dat Preferent KI haar klanten hierover informeert, zodat hiermee rekening gehouden kan worden.

Categorieën
Juni 2021

Komende activiteiten

12 en 13 oktober 2021

Activiteit: Dutch Pork Expo
Locatie: Brabant Hallen in Den Bosch