Nieuwe inzichten in sperma houdbaarheid

De houdbaarheid van sperma is een belangrijk kenmerk voor goede vruchtbaarheidsresultaten op het varkensbedrijf. Hoe wordt sperma bewaard en gebruikt is een serieuze opgave. Daarbij is het van belang om de uiterste gebruiksdatum niet te overschrijden. 

Preferent KI heeft eind vorig jaar haar productie en het uitleveren van sperma gemoderniseerd. Tijdens de voorbereidingen hiervan is er meer inzicht gekomen op de houdbaarheid van sperma. 

De voorbereidingen voor de modernisering van de productie en het uitleveren van sperma hebben uiteindelijk ca. 1,5 jaar in beslag genomen. Tijdens deze voorbereidingen is o.a. intensief gekeken naar de houdbaarheid van het sperma. Eén van de zaken die duidelijk naar voren kwam is dat er verschil van houdbaarheid is tussen beren.     

Het blijkt dat met dezelfde werkwijze van sperma produceren, inclusief het gebruik van een identieke verdunner, er verschil is in de houdbaarheid van sperma tussen beren. Dit inzicht heeft er toe geleid dat Preferent KI haar klanten hierover informeert, zodat hiermee rekening gehouden kan worden.

Vind je dit artikel interessant? Deel het dan!

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp