P800-Duroc maakt verwachtingen waar.

Als we praten over de Duroc eindbeer in Nederland, hebben we meteen een beeld van wat we daarvan kunnen verwachten. Een Duroc eindbeer geeft meestal vleesvarkens die hard groeien en uniform blijven. In de vleesvarkensstal zijn er doorgaans weinig opmerkingen. Als er al aandachtspunten zijn, dan liggen die in de zeugenstal. “Een lastig big om mee te werken”, “ik krijg er geen kijk op” en “gevoelig op de darmen” zijn veel gehoorde uitspraken van varkenshouders. In de tijd ontwikkelingen producten zich natuurlijk altijd door de inspanningen van fokkerij organisaties. En wij kunnen via deze weg melding maken van een nieuwe ontwikkeling: de P800–Duroc. Deze Duroc beer heeft Deense roots, maar zit al geruime tijd in het fokprogramma van PIC. Omdat PIC een andere koers vaart dan de Deense fokkerijorganisaties zien we in de praktijk sinds kort andere resultaten van de P800. Waarin onderscheidt de P800 zich van andere Duroc eindberen:
  • Een betere overleving in de zeugenstal; vooral na spenen.
  • Minder last van breuken bij de biggen.
  • Meer spekaanzet in het karkas met behoud van voederconversie.
Een interessante ontwikkeling die we op de voet blijven volgen.

Vind je dit artikel interessant? Deel het dan!

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp