Aankoop beleid KI beren; hier begint het mee!

De juiste kwaliteit beren op de KI bepalen het resultaat in de stal. In de vorige Biggy Info hebben we, in het kader van “Full Value pigs”, aangegeven dat het juiste gebruik van de genetica zeer belangrijk is voor de gewenste resultaten in de stal. Maar goede resultaten in de stal begint eigenlijk bij het juiste aankoopbeleid van de beren, die uiteindelijk in de KI stal komen te staan. Dit laatste willen we graag wat nader toe lichten.

Preferent KI koopt haar eindberen bij gerenommeerde, internationaal werkende, fokkerij organisaties. Deze organisaties hebben professionele fokprogramma’s gestuurd door data verzameling waarmee fokwaarde schattingen worden gemaakt om de genetische aanleg van de eindberen steeds nauwkeuriger te kunnen bepalen.

Als Preferent KI volgen we de fokdoelen van de grote internationale fokkerijorganisaties op de voet, met als doel om altijd weer de link te maken naar de praktijk: wat gebeurt er in de stal? Omdat de genetische vooruitgang nog steeds sneller gaat, wordt de link maken naar de stal alleen maar belangrijker!

Bij de aankoop van eindberen worden de volgende  stappen doorlopen:

 1. Het verzekeren van de juiste gezondheidsstatus: naast de gebruikelijk veewet ziektes (Brucellose, Aujeszky en Klassieke Varkenspest) moeten de berenfokkers  aantoonbaar PRRS vrij zijn als bedrijf en daarnaast worden alle aan te voeren beren individueel nog getest op PRRS voor aanvoer naar de quarantaine stal. Dit is sinds 2012 al standaard protocol bij Preferent KI.
 2. Selectie binnen de lijn van de eindbeer: afhankelijk van de fokkerijorganisatie, ontvangt Preferent KI data van de individuele beren zoals:
  1. Eigen prestatie van de beer tijdens de test fase zoals groei, spier- en spekdikte.
  2. Fokwaarde schattingen van diverse eigenschappen zoals groei, voeropname, vlees percentage, voederconversie.
  3. Totaalindex wat een economische waarde is voor de totale genetische aanleg van alle fokwaardes samen. Hoe hoger de index hoe hoger de economische waarde van de beer

De hierboven genoemde punten onder a t/m c zijn belangrijk voor de definitieve selectie die Preferent KI maakt. Afhankelijk van de wensen van klanten, worden individuele beren binnen één lijn wel of niet geselecteerd. Het uiteindelijk wel of niet selecteren van beren hangt mede af van de terugkoppeling van ervaringen bij klanten in de stal. Een zeer belangrijke “finetuning” die continu dient plaats te vinden.

 1. Beoordeling van het type: tot slot wordt ook altijd het type meegenomen in de beoordeling van een beer. Dit gebeurt vanuit twee oogpunten: past de beer goed om in de KI stal sperma te produceren en tegelijkertijd past de beer als vader van de biggen en vleesvarkens. Er wordt dan met name gekeken naar:
  1. Beenwerk voor
  2. Beenwerk achter
  3. Een sterke rug
  4. Voldoende lengte
  5. Bespiering die past bij de betreffende lijn

Zoals te begrijpen is de juiste selectie van eindberen een belangrijk onderdeel van het uiteindelijk verkrijgen van goede resultaten in de stal. Dit vraagt tijdens de selectie van de beren om kennis van de fokprogramma’s en het fokdoel van de betreffende lijn en altijd in relatie tot gewenste resultaten bij de klant in de stal. Hier besteedt Preferent KI veel tijd aan.

Vind je dit artikel interessant? Deel het dan!

Facebook
LinkedIn
Email
WhatsApp